Մեր ծառայությունները

Ոսկեզօծում

Դրոշմատպումը տպագրական արտադրանքին օրիգինալ և գրավիչ տեսք տալու եղանակներից մեկն է: Դրոշմատպում են անվանում թղթի վրա ռելիեֆներ ստանալու տեխնոլոգիան: Այն իրականանում է հատուկ տպագրական ֆորմաների` տպագրական կաղապարների, օգնությամբ: Որպես կանոն կաղապարը պատրաստում են մետաղից: Դա բացատրվում է նրանով, որ թղթի մշակումը իրականացվում է բարձր ջերմաստիճանի տակ: Ընդհանուր առմամբ տարբերակվում է 3 տիպի դրոշմատպում` հարթ անգույն դրոշմատպում (գրքերի կազմերի դրոշմատպում), ոսկեդաջում (ոսկեգույն, արծաթագույն և այլն):

picture