Մեր ծառայությունները

Թվային տպագրություն

Թվային տպագրությունը շատ օպերատիվ և մատչելի տպագրության տեսակ է, այն կիրառվում է ոչ մեծ տպաքանակների ժամանակ, քանի որ օֆսեթ տպագրության նախատպագրական և հետտպագրական ծախսերը հնարավորություն չեն տալիս իրականացնել փոքրաքանակ տպագրություն մատչելի գներով: Թվային տպագրության հիմնական առավելությունները կայանում են հետևյալում` բարձր օպերատիվություն, մեկ փորձնական էջից մինչև հիմնական տպաքանակի տպագրություն առանց տպաքանակի սահմանափակման և այլն:

picture