Մեր ծառայությունները

Պլակատներ

Իհարկե գնային առումով պլակատները ավելի թանկ են քան թռուցիկներն ու այցեքարտերը, եթե այցեքարտը կամ թռուցիկը տեսնում է մեկ կամ լավագույն դեպքում մի քանի մարդ, ապա պլակատը օրվա ընթացքում տեսնում են հազարավոր մարդիկ, որով էլ բացատրվում է նրանց պահանջարկը:
Պլակատի առավելությունների ցուցակը գլխավորում են դիզայներական աշխատանքը և տպագրության որակը:
"Արտ Պրինտը" տպագրրում է մինչև A2 ֆորմատի պլակատներ` ցանկացած բարդության հետտպագրական մշակմամբ (ՈՒՖ լաքապատում, ոսկեզօծում և այլն):

picture